Skip to main content

Arvonnan säännöt

Osallistuminen

Arvonnan järjestää Emport Oy 6.-8.9.2023 välisenä aikana. Arvontaan osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua arvontaan. Arvontaa voi osallistua Facebookissa, Instagramissa tai Emportin tapahtumissa. Osallistumalla arvontaan hyväksyt Emport Oy:n arvonta säännöt ja sähköpostilistalle liittymisen.

Palkinto
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan viisi 50€ arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Voittaja arvotaan 11.9.2023 ja hänelle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Voitosta ilmoittaminen
Voittaja saa järjestäjältä tiedon voitosta arvontapäivänä sähköpostilla. Järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli sen toimittaminen estyy osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi. Järjestäjä ei vastaa postissa kadonneesta tai vahingoittuneesta lähetyksestä. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Arvontaan osallistuvat vapauttavat arvonnan järjestäjän ja mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta tai palkinnon käytöstä. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvonnan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus poistaa osallistuja arvonnasta, mikäli osallistuja ei noudata arvonnan sääntöjä ja ehtoja. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä sen voimassaoloaikana. Muutoksista ilmoitetaan arvontasivulla.